• inrad_6@yahoo.com

  • 0885/505 086

  • гр. София, бул. Г.С. Раковски 138

Нашите услуги

Съставяне

Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, начисляване на осигуровки, данъци и осчетоводяването им.