• inrad_6@yahoo.com

  • 0885/505 086

  • гр. София, бул. Г.С. Раковски 138

Нашите услуги

Изготвяне на счетоводна политика

Счетоводната политика трябва да бъде утвърдена от ръководството и задължителна за прилагане през целия отчетен период и ако е възмойно, да не се променя спрямо тази, прилагана през предходния период.