• inrad_6@yahoo.com

  • 0885/505 086

  • гр. София, бул. Г.С. Раковски 138

Нашите услуги

Съставяне

Съставяне на разплащателни ...

Прочети

Калкулиране на себес...

Счетоводно отчитане на дълготрайните ...

Прочети

Хронологично осчетов...

Осчетоводяване на стопанските оп...

Прочети

Консултации

Избиране на най-подходящото по вид др...

Прочети

Изготвяне на счетово...

Счетоводната политика трябва да бъде ...

Прочети

Създаване на методик...

Изготвяне на индивидуален сметкоплан<...

Прочети

Инрад Експерт - 6

Независимо от степента на важност на счетоводните процеси за бизнеса ви,Инрад Експерт 6 ще ви предостави експертни услуги, които напълно ще отговарят на нуждите на Вашата организация и ще ви позволи да използвате счетоводната информация за правилно управление на вашия бизнес, както е страната така и в чужбина.

Изпратете Вашето Запитване